วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ช่วยกันบำเพ็ญสาธารประโยชน์ อาคารสถานที่ของชุมชน
จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...