วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ร.ร.วัดเสถียรรัตนารามร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สอบธรรมศึกษา

ร.ร.วัดเสถียรรัตนารามร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สอบธรรมศึกษา จากพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนได้จัดพิธีพิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สอบธรรมศึกษา โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม โดยมีพระอาจารย์พระมหาสุทธิวัฒน์  สิริสุทโธ ผช.เจ้าอาวาสวัดเสถียร ประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สอบธรรมศึกษาได้

พระเทพศาสนาภิบาลประธานพิธี
ตัวแทนแต่ละโรงเรียนถ่ายรูปร่วมกัน
ด.ญ.เจนจิรา ทองสุข ตัวแทนนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตร
จากพระเทพศาสนาภิบาล
 พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สอบธรรมศึกษา 
โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
 พระมหาสุทธิวัฒน์  สิริสุทโธ ผช.เจ้าอาวาสวัดเสถียร
ประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สอบธรรมศึกษาได้
พระมหาสุทธิวัฒน์  สิริสุทโธ ผช.เจ้าอาวาสวัดเสถียร
ประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สอบธรรมศึกษาได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...