วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร.ร.วัดเสถียรฯ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ BBL&STEM เรื่องชุมชนของเรา

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณาการ BBL&STEM Education ประยุกต์ Storyline เรื่องชุมชนของเรา บูรณาการวิทยาศาสตร์เรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น เทคโนโลยีและการออกแบบ การออกแบบแผนผังชุมชน วิศวกรรม การประดิษฐ์แผนผังชุมชนจำลอง และคณิตเรียนรู้แผนผัง ขนาดของรูปทรง สอดแทรกหลักการ Brain-Based Learning ฝึกการคิด และการวางแผนทำแผนผังชุมชน เรียนรู้เรื่องชุมชน นำทีมจัดกิจกรรมโดย ผอ.ธนสาร และคณะครู
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...