วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วัดเสถียรรัตนาราม เมตตามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามขอขอบพระคุณวัดเสถียรรัตนาราม โดย ดร.พระมหาพรชัย สิริวโร เจ้าอาวาสวัดเสถียรรัตนาราม พระมหาสุทธืวัฒน์ สิริสุทโธ คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ได้เมตตามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 8 ทุน เป็นเงิน 8000 บาทไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น