วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ปี 2559

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม แห่เทียนพรรษาร่วมกับ อบต.ศีรษะทอง ณ วัดเสถียรรัตนารามไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น