วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

ทัศนศึกษาโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และพิพิธภัณฑ์รถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม

วันที่ 11 กันยายน 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ทัศนศึกษาโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์รถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา


 ขอบคุณที่ให้บัตรครับ
 เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับ เล่นเกมตอบคำถาม
เจษฎา เทคนิก มิวเซียม
รอชมรถโบราณ

ชมพิพิธภัณฑ์รถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม
 ชมพิพิธภัณฑ์รถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม
 พิพิธภัณฑ์ใจดีให้เด็กๆลองนั่ง
  เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับ
 รถโบราณรุ่นประตูตู้เย็น
 ฟังเจ้าหน้าที่แนะนำสถานที่ 


จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...