วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณาการ BBL&STEM Education

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณาการ BBL&STEM Education เรื่องเรือใบใส่ล้อ บูรณาการวิทยาศาสตร์เรื่องแรง เทคโนโลยีและการออกแบบ เกี่ยวกับรถประหยัดพลังงาน วิศวกรรม การประดิษฐ์รถติดใบเรือประหยัดพลังงาน และคณิตเกี่ยวกับขนาดของรูปทรง สอดปทรกหลักการ Brain-Based Learning ฝึกการคิด และเกมการแข่งรถเพื่อความสนุกสนาน นำทีมจัดกิจกรรมโดย ผอ.ธนสาร และคณะครู
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น