วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นักเรียน ร.ร.วัดเสถียรฯเข้าอบรมการดับเพลิงกับ อบต.ศีรษะทอง

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม เข้าร่วมอบรมการดับเพลิงกับ อบต.ศีรษะทอง ตามโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงให้กับสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดศีรษะทอง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ปี 2559

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม แห่เทียนพรรษาร่วมกับ อบต.ศีรษะทอง ณ วัดเสถียรรัตนารามจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...