วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วัดเสถียรรัตนาราม เมตตามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามขอขอบพระคุณวัดเสถียรรัตนาราม โดย ดร.พระมหาพรชัย สิริวโร เจ้าอาวาสวัดเสถียรรัตนาราม พระมหาสุทธืวัฒน์ สิริสุทโธ คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ได้เมตตามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 8 ทุน เป็นเงิน 8000 บาทจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...