วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

ขอขอบคุณ อบต.ศีรษะทอง ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้ามาทาสีรอยต่อเสาธง

    โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ขอขอบคุณ อบต.ศีรษะทอง โดยท่าน นายก เอนก ตะโกพ่วง และท่านรองนายก สมยศ สุขตะโก ที่ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้ามาทาสีรอยต่อเสาธง ตรวจสอบสภาพเสาธง และหยอดน้ำมันรอกเสาธง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
   นอกจากนี้วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 อบต.ศีรษะทอง โดยท่าน นายก เอนก ตะโกพ่วง และท่านรองนายก สมยศ สุขตะโก ที่ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้ามาเปลี่ยนเชือกธง ตรวจสอบสภาพเสาธง และหยอดน้ำมันรอกเสาธงอีกครั้ง ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมควบคุมน้ำหนักนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเสถียร จัดกิจกรรมลดน้ำหนักนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ โดยการออกกำลังกายวิ่งรอบสระน้ำวัดเสถียรรัตนาราม อออกกำลังกายบนเคื่องออกกำลังกายและกิจกรรมกายบริหาร โดยดำเนินการวันจันทร์ถึงศุกร์ติดต่อกัน 3 เดือน
ภาพบรรยากาศกิจกรรม
 คณะครูและคุณหมอจาก รพ.สต.ร่วมกันวางแผน
 นักเรียนและคุณหมอวิ่งออกกำลังกายรอบสระน้ำ
 พักเหนื่อยด้วยการออกกำลังบนเครื่องออกกำลังกาย 
 คุณครูร่วมออกกำลังกายพร้อมนักเรียน
 คุณหมอนำทำท่ากายบริหาร
ปิดท้ายด้วยการ เดินกะลา
ชั่งน้ำหนักหลังกิจกรรมเสร็จ 
บันทึกผล
 ถ่ายภาพร่วมกับคุณหมอ


วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม

วันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาผู้ใหญ่ใจดี และท่านผู้ปกครองร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ ของขวัญมอบให้เด็ก ในปีนี้นักเรียนทุกคนได้รับเงินวันเด็กคนละ 100 บาท พร้อมตุ๊กตาคนละหนึ่งตัว และหมอนคนละ 1 ใบ จากผู้ใหญ่ใจดี และจับของขวัญรางวัลใหญ่ อาทิ จักรยานระดับชั้นละ 1 คัน รวม 8 ชั้น 8 คัน และรางัวลอื่น ๆ อาทิ พัดลม 10 รางวัล หม้อหุงข้าว เตารีด กาต้มน้ำไฟฟ้า และรางวัลอื่น ๆ ซึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้งในนามองค์กร บริษัท ร้านค้า และท่านที่มีจิตเมตตา และท่านผู้ปกครองที่เมตตากับทางโรงเรียน ขอให้ท่านมีความสุข กิจการและการงานเจริญก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองทุกท่าน และขอขอบคุณ คุณสุทธิรักษ์  อุฒมนตรี ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าววันเด็กผ่านช่องเนชั่นทีวี ช่อง 22 รายการเก็บตกข่าวเช้า วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

ก่อนเริ่มงานวันเด็ก นักเรียนร่วมพัฒนาวัด

ก่อนเริ่มงานวันเด็ก นักเรียนร่วมพัฒนา รพ.สต.วัดเสถียร


จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...