วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ร.ร.วัดเสถียรฯ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ บูรณาการวันอาเซียน

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ บูรณาการวันอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูั้ปกครอง ครูที่เคยสอน และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ โดยในงานมีพิธ๊ถวายวันเฉลิมพระชนมพรรษา การแสดงของนักเรียน กิจกรรมกราบแม่ การแจกทุนการศึกษานักเรียน มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม และเกียรติบัตรผลการประกวดความสามารถนักเรียนวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นักเรียน ร.ร.วัดเสถียรฯเข้าอบรมการดับเพลิงกับ อบต.ศีรษะทอง

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม เข้าร่วมอบรมการดับเพลิงกับ อบต.ศีรษะทอง ตามโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงให้กับสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดศีรษะทอง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ปี 2559

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม แห่เทียนพรรษาร่วมกับ อบต.ศีรษะทอง ณ วัดเสถียรรัตนารามวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร.ร.วัดเสถียรฯ นำนักเรียนทัศนศึกษาบึงฉวาก วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม นำนักเรียนทัศนศึกษาบึงฉวาก วัดป่าเลไลย์ และตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙


วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รพ.สต.วัดเสถียรและ นศ.สาธารณสุข มรภ.นครปฐมให้ความรู้ด้านสุขภาพ

รพ.สต.วัดเสถียรและนักศึกษาสาธารณสุข มรภ.นครปฐม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ โดยให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก การพิษภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งตรวจสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเสถียร
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร.ร.วัดเสถียรฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ร.ร.วัดเสถียรฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการประกวดความสามารถและตอบปัญหา มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

หัวหน้าดิจกรรมกล่าวรายงาน

กล่าวเปิดงาน

อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด

พระอาจารย์ พระมหาสุทธิวัฒน์ สิริสุทโธ มอบรางวัลนักเรียน

มอบรางวัลนักเรียน

มอบรางวัลพิเศษนักเรียนช่วยดูแลแปลงเกษตร

มอบรางวัลพิเศษนักเรียนช่วยดูแลแปลงเกษตร

ตอบปัญหา

รับรางวัลตอบปัญหา

ร.ร.วัดเสถียรฯ จัดลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้BBL&STEM เรื่องปั้นดินให้เป็นเรือ

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณาการ BBL&STEM Education เรื่องปั้นดินให้เป็นเรือ บูรณาการวิทยาศาสตร์เรื่องแรง พลังงานงานที่ทำให้เรือเคลื่อนที่ การลอย การจม เทคโนโลยีและการออกแบบเรือให้ลอยน้ำ วิศวกรรม การประดิษฐ์เรือจากดินน้ำมันให้ลอยน้ำได้จริง  และคณิตเกี่ยวกับขนาดของรูปทรงจากดินน้ำมันหนึ่งก้อน สอดแทรกหลักการ Brain-Based Learning ฝึกการคิด และเกมการแข่งเรือเพื่อความสนุกสนาน นำทีมจัดกิจกรรมโดย ผอ.ธนสาร และคณะครูจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...