วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

ขอขอบคุณ อบต.ศีรษะทอง ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้ามาทาสีรอยต่อเสาธง

    โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ขอขอบคุณ อบต.ศีรษะทอง โดยท่าน นายก เอนก ตะโกพ่วง และท่านรองนายก สมยศ สุขตะโก ที่ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้ามาทาสีรอยต่อเสาธง ตรวจสอบสภาพเสาธง และหยอดน้ำมันรอกเสาธง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
   นอกจากนี้วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 อบต.ศีรษะทอง โดยท่าน นายก เอนก ตะโกพ่วง และท่านรองนายก สมยศ สุขตะโก ที่ให้ความอนุเคราะห์รถกระเช้ามาเปลี่ยนเชือกธง ตรวจสอบสภาพเสาธง และหยอดน้ำมันรอกเสาธงอีกครั้ง ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...