วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขอขอบคุณโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมทาสีอาคารเรียนและซ่อมไฟฟ้า

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามขอขอบคุณโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำคณะครูและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทาสีอาคารปฐมวัย ซ่อมแซมไฟฟ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามขอขอบพระคุณในน้ำใจของท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนมา ณ โอกาสนี้ (ครูชณัญชิดา  พุ่มดียิ่ง ผู้ประสานงาน)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...