วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร.ร.วัดเสถียรฯ นำนักเรียนทัศนศึกษาบึงฉวาก วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม นำนักเรียนทัศนศึกษาบึงฉวาก วัดป่าเลไลย์ และตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙


วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รพ.สต.วัดเสถียรและ นศ.สาธารณสุข มรภ.นครปฐมให้ความรู้ด้านสุขภาพ

รพ.สต.วัดเสถียรและนักศึกษาสาธารณสุข มรภ.นครปฐม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ โดยให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก การพิษภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งตรวจสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเสถียร
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร.ร.วัดเสถียรฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ร.ร.วัดเสถียรฯ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการประกวดความสามารถและตอบปัญหา มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

หัวหน้าดิจกรรมกล่าวรายงาน

กล่าวเปิดงาน

อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด

พระอาจารย์ พระมหาสุทธิวัฒน์ สิริสุทโธ มอบรางวัลนักเรียน

มอบรางวัลนักเรียน

มอบรางวัลพิเศษนักเรียนช่วยดูแลแปลงเกษตร

มอบรางวัลพิเศษนักเรียนช่วยดูแลแปลงเกษตร

ตอบปัญหา

รับรางวัลตอบปัญหา

ร.ร.วัดเสถียรฯ จัดลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้BBL&STEM เรื่องปั้นดินให้เป็นเรือ

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณาการ BBL&STEM Education เรื่องปั้นดินให้เป็นเรือ บูรณาการวิทยาศาสตร์เรื่องแรง พลังงานงานที่ทำให้เรือเคลื่อนที่ การลอย การจม เทคโนโลยีและการออกแบบเรือให้ลอยน้ำ วิศวกรรม การประดิษฐ์เรือจากดินน้ำมันให้ลอยน้ำได้จริง  และคณิตเกี่ยวกับขนาดของรูปทรงจากดินน้ำมันหนึ่งก้อน สอดแทรกหลักการ Brain-Based Learning ฝึกการคิด และเกมการแข่งเรือเพื่อความสนุกสนาน นำทีมจัดกิจกรรมโดย ผอ.ธนสาร และคณะครูวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การอบรมผู้ปกครองเรื่องการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดเสถียรจัดอบรมเรื่องอบรมการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง โดยมีวิทยากรเรื่องสุขอนามัยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเสถียร (รพ.สต.วัดเสถียร) และการส่งเสริมคุณธรรม โดยพระอาจารย์ พระมหาสุทธิวัฒน์  สิริสุทโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสถียรรัตนาราม นางเนตรทราย  บัลลังก์ปัทมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง และคณะครูโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรมแวทางการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แนะนำเนื้อหาการอบรมและแนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การแนะแนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

พระอาจารย์ พระมหาสุทธิวัฒน์ ให้ความรู้เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม

พระอาจารย์ พระมหาสุทธิวัฒน์ ให้ความรู้เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม

พระอาจารย์ พระมหาสุทธิวัฒน์ ให้ความรู้เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม

ครูประจำชั้นอนุบาลให้ความรู้เรื่องแนวทางเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก
พระอาจารย์ พระมหาสุทธิวัฒน์  สิริสุทโธ ให้ความรู้เรื่องคุณธรรม

คุณหมอจูนให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟัน

คุณครูเรณู หัวหน้าปฐมวัยบรรยาย ขยายผล สื่อ ปปส.

การให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

การให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ครูศิรดา ครูประจำชั้นสรุปเนื้อหา
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร.ร.วัดเสถียรฯ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ BBL&STEM เรื่องชุมชนของเรา

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณาการ BBL&STEM Education ประยุกต์ Storyline เรื่องชุมชนของเรา บูรณาการวิทยาศาสตร์เรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น เทคโนโลยีและการออกแบบ การออกแบบแผนผังชุมชน วิศวกรรม การประดิษฐ์แผนผังชุมชนจำลอง และคณิตเรียนรู้แผนผัง ขนาดของรูปทรง สอดแทรกหลักการ Brain-Based Learning ฝึกการคิด และการวางแผนทำแผนผังชุมชน เรียนรู้เรื่องชุมชน นำทีมจัดกิจกรรมโดย ผอ.ธนสาร และคณะครู
จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...