วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศโรงเรียน และประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนขอแจ้งกำหนดการต่างๆ ดังนี้
   1. ปิดภาคเรียนวันที่ 1 เมษายน 2559 
   2. วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน  
   3. วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น.ประชุมผู้ปกครองรับเงินค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษา
   4. วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น อนุบาล-ป.6 
สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-16.00 น.

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่ขี้น

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

นักเรียนและครู ร.ร.วัดเสถียร ร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

นักเรียนและครู ร.ร.วัดเสถียรรัตนาราม ร่วมเวียนเทียน ณ วัดเสถียรรัตนารามและรับฟังเทศนาจากพระอาจารย์ พระมหาสุทธิวัฒน์  สิริสุทโธเนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กวาดถนนบริเวณวัดและเก็บขยะรอบบริเวณวัด
 เตรียมเคลื่อนขบวน

 นักเรียนที่ได้จักรยานพระราชทานบำเพ็ญประโยชน์
นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัด
นักเรียน ร.ร.วัดเสถียรรัตนาราม ได้รับจักรยานพระราชทาน

เด็กชายอนิรุธ  ลีลาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม เข้ารับจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นผู้มอบ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และขอขอบพระคุณ สพป.นครปฐม เขต ๒ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมพิจารณาให้นักเรียนของเราได้รับมอบจักรยานพระราชทานในครั้งนี้


วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขอขอบคุณโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐมทาสีอาคารเรียนและซ่อมไฟฟ้า

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามขอขอบคุณโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำคณะครูและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทาสีอาคารปฐมวัย ซ่อมแซมไฟฟ้า และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามขอขอบพระคุณในน้ำใจของท่านผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนมา ณ โอกาสนี้ (ครูชณัญชิดา  พุ่มดียิ่ง ผู้ประสานงาน)


จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...