วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ / Happy New Year '2016

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ 
Happy New Year '2016

   โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00-15.30 น. ในงานมีการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ และจับสลากของขวัญชิ้นพิเศษจากพระอาจารย์ ผู้อำนวยการและคณะครู

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ร่วมกับ อบต.ศีรษะทอง 
และ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และมอบรางวัลนักเรียนชนะการประกวดความสามารถ 


วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วัดเสถียรรัตนาราม เมตตามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามขอขอบพระคุณวัดเสถียรรัตนาราม โดย ดร.พระมหาพรชัย สิริวโร เจ้าอาวาสวัดเสถียรรัตนาราม พระมหาสุทธืวัฒน์ สิริสุทโธ คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ได้เมตตามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 8 ทุน เป็นเงิน 8000 บาทวันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คณะครูและนักเรียนร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดเสถียรรัตนาราม

๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะครูร่วมเตรียมงานทอดกฐินสามัคคีวัดเสถียรรัตนาราม และร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท ตักบาตรเทโวและออกซุ้มผลไม้ในวันทอดกฐิน ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

 
ท่านเจ้าอาวาสวัดเสถียรรัตนาราม ดร.พระมหาพรชัย สิริวโร รับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง จัดซุ้มอาหาร

 จัดดอกไม้


 ออกซุ้มผลไม้
ร่วมทำบุญทอดกฐิน
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โรงเรียนวัดเสถียร ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

     16 ต.ค. 2558 นักเรียน ป.4-6 ร่วมรับเสด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งผ่าน จ.นครปฐม
เพื่อไป จ.กาญจนบุรี เสด็จผ่านสถานีท่าแฉลบประมาณ 12.45 น. ถึงสถานีนครปฐม 13.10 น.วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

ทัศนศึกษาโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา และพิพิธภัณฑ์รถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม

วันที่ 11 กันยายน 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ทัศนศึกษาโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์รถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา


 ขอบคุณที่ให้บัตรครับ
 เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับ เล่นเกมตอบคำถาม
เจษฎา เทคนิก มิวเซียม
รอชมรถโบราณ

ชมพิพิธภัณฑ์รถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม
 ชมพิพิธภัณฑ์รถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม
 พิพิธภัณฑ์ใจดีให้เด็กๆลองนั่ง
  เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับ
 รถโบราณรุ่นประตูตู้เย็น
 ฟังเจ้าหน้าที่แนะนำสถานที่ 


วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมโรงเรียน การอบรมค่านิยม 12 ประการ

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาพ่อแม่-ผู้ปกครองปฐมวัยให้ความรู้เเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับบุตรหลานในการอบรมเลี้ยงดูและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้บริหาร คณะครู และพระมหาสุทธิวัฒน์ สิริสุทโธ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ้


จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...