วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมโรงเรียน การอบรมค่านิยม 12 ประการ

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาพ่อแม่-ผู้ปกครองปฐมวัยให้ความรู้เเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับบุตรหลานในการอบรมเลี้ยงดูและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้บริหาร คณะครู และพระมหาสุทธิวัฒน์ สิริสุทโธ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...