วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมโรงเรียน การอบรมค่านิยม 12 ประการ

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาพ่อแม่-ผู้ปกครองปฐมวัยให้ความรู้เเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับบุตรหลานในการอบรมเลี้ยงดูและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้บริหาร คณะครู และพระมหาสุทธิวัฒน์ สิริสุทโธ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ้


วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติและคุณแม่ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน  และขอขอบพระคุณผู้บริจาคสนับสนุนการศึกษาและบริจาคอาหาร ขนมเลี้ยงเด็ก ผู้ปกครองทุกท่าน
พระสงฆ์จากวัดเสถียรรัตนาราม ๕ รูป บิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง

พระสงฆ์จากวัดเสถียรรัตนารามให้พร

พิธีวางพานพุ่ม ถวายพระพรชัย

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

มอบเกียรติบัตรผู้บริจาคและผู้สนับสนุนการจัดงาน

ลูกกราบแม่และมอบดอกมะลิให้แม่

ร่วมถ่ายภาพร่วมกัน

รับประทานอาหารร่วมกัน

บรรยากาศการเตรียมงานก่อนเริ่มพิธี

มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น

มอบเกียรติบัตรลูกกตัญญู

12 สิงหาคม 2558 ร่วมพิธีถวายพระพรชัย
ชมรมผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.วัดเสถียร
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ทอดผ้าป่าหนังสือและสื่อการเรียน

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือและสื่อการเรียนแก่โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม รวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท โดยได้รับเกียริติจากท่าน ศ.ดร.สุนทร  เสถียรไทย ผู้ก่อตั้งโรงเรียน (อดีต ผอ.สศค.,อดีต อธิบดีกรมธนารักษ์) ท่าน ผอ.กฤษฎา  จีนะวิจารณะ ผอ.สศค. เป็นประธานในการมอบ โรงเรียนขอขอบพระคุณในความเมตตาของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
 
พิธีมอบ
ถ่ายภาพร่วมกับท่าน ศ.ดร.สุนทร  เสถียรไทย ท่าน ผอ.กฤษฎา  จีนะวิจารณะ
และแขกผู้มีเกียรติ ด้วยความขอบคุณจากทางโรงเรียน

ท่าน ผอ.กฤษฎา  จีนะวิจารณะ ผอ.สศค.มอบห้องสมุดที่ปรับปรุงแล้ว 
พร้อมทุนพัฒนาการศึกษา

หนังสือและสื่อการเรียน

ห้องสมุดโฉมใหม่ทันสมัย BBL SAMRT TV และ Computer

ห้องสมุดโฉมใหม่ BBL มุมอ่านหนังสือ

มุมพิเศษ "มุมท่าน ศ.ดร.สุนทร  เสถียรไทย" ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภาพจากเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
ติดตามข่าวจากเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) http://www.fpo.go.th/mobile/page.php?mod=Content&file=contentview&contentID=CNT0014160&categoryID=CAT0000075
 ย้อมสีไม้พื้นห้องสมุด
 จัดเลขหมู่หนังสือ
 ทาสีชั้นวางหนังสือใหม่และจัดซื้อเพิ่ม
 จัดชั้นหนังสือเข้าที่
ท่าน ศ.ดร.สุนทร เสถียรไทย กล่าวแนะนำประวัติโรงเรียนและ สศค.

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...