วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ทอดผ้าป่าหนังสือและสื่อการเรียน

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือและสื่อการเรียนแก่โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม รวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท โดยได้รับเกียริติจากท่าน ศ.ดร.สุนทร  เสถียรไทย ผู้ก่อตั้งโรงเรียน (อดีต ผอ.สศค.,อดีต อธิบดีกรมธนารักษ์) ท่าน ผอ.กฤษฎา  จีนะวิจารณะ ผอ.สศค. เป็นประธานในการมอบ โรงเรียนขอขอบพระคุณในความเมตตาของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
 
พิธีมอบ
ถ่ายภาพร่วมกับท่าน ศ.ดร.สุนทร  เสถียรไทย ท่าน ผอ.กฤษฎา  จีนะวิจารณะ
และแขกผู้มีเกียรติ ด้วยความขอบคุณจากทางโรงเรียน

ท่าน ผอ.กฤษฎา  จีนะวิจารณะ ผอ.สศค.มอบห้องสมุดที่ปรับปรุงแล้ว 
พร้อมทุนพัฒนาการศึกษา

หนังสือและสื่อการเรียน

ห้องสมุดโฉมใหม่ทันสมัย BBL SAMRT TV และ Computer

ห้องสมุดโฉมใหม่ BBL มุมอ่านหนังสือ

มุมพิเศษ "มุมท่าน ศ.ดร.สุนทร  เสถียรไทย" ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภาพจากเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
ติดตามข่าวจากเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) http://www.fpo.go.th/mobile/page.php?mod=Content&file=contentview&contentID=CNT0014160&categoryID=CAT0000075
 ย้อมสีไม้พื้นห้องสมุด
 จัดเลขหมู่หนังสือ
 ทาสีชั้นวางหนังสือใหม่และจัดซื้อเพิ่ม
 จัดชั้นหนังสือเข้าที่
ท่าน ศ.ดร.สุนทร เสถียรไทย กล่าวแนะนำประวัติโรงเรียนและ สศค.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...