วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ / Happy New Year '2016

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ 
Happy New Year '2016

   โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00-15.30 น. ในงานมีการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ และจับสลากของขวัญชิ้นพิเศษจากพระอาจารย์ ผู้อำนวยการและคณะครู

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ร่วมกับ อบต.ศีรษะทอง 
และ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่และมอบรางวัลนักเรียนชนะการประกวดความสามารถ 


จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...