วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การอบรมผู้ปกครองเรื่องการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดเสถียรจัดอบรมเรื่องอบรมการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครอง โดยมีวิทยากรเรื่องสุขอนามัยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเสถียร (รพ.สต.วัดเสถียร) และการส่งเสริมคุณธรรม โดยพระอาจารย์ พระมหาสุทธิวัฒน์  สิริสุทโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสถียรรัตนาราม นางเนตรทราย  บัลลังก์ปัทมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง และคณะครูโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรมแวทางการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แนะนำเนื้อหาการอบรมและแนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

การแนะแนวทางส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

พระอาจารย์ พระมหาสุทธิวัฒน์ ให้ความรู้เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม

พระอาจารย์ พระมหาสุทธิวัฒน์ ให้ความรู้เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม

พระอาจารย์ พระมหาสุทธิวัฒน์ ให้ความรู้เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม

ครูประจำชั้นอนุบาลให้ความรู้เรื่องแนวทางเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก
พระอาจารย์ พระมหาสุทธิวัฒน์  สิริสุทโธ ให้ความรู้เรื่องคุณธรรม

คุณหมอจูนให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟัน

คุณครูเรณู หัวหน้าปฐมวัยบรรยาย ขยายผล สื่อ ปปส.

การให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

การให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ครูศิรดา ครูประจำชั้นสรุปเนื้อหา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...