วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคอรงราชย์ ๗๐ ปีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...