วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รพ.สต.วัดเสถียรและ นศ.สาธารณสุข มรภ.นครปฐมให้ความรู้ด้านสุขภาพ

รพ.สต.วัดเสถียรและนักศึกษาสาธารณสุข มรภ.นครปฐม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ โดยให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก การพิษภัยของยาเสพติด พร้อมทั้งตรวจสุขภาพแก่นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเสถียร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...