วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมควบคุมน้ำหนักนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์

โรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเสถียร จัดกิจกรรมลดน้ำหนักนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ โดยการออกกำลังกายวิ่งรอบสระน้ำวัดเสถียรรัตนาราม อออกกำลังกายบนเคื่องออกกำลังกายและกิจกรรมกายบริหาร โดยดำเนินการวันจันทร์ถึงศุกร์ติดต่อกัน 3 เดือน
ภาพบรรยากาศกิจกรรม
 คณะครูและคุณหมอจาก รพ.สต.ร่วมกันวางแผน
 นักเรียนและคุณหมอวิ่งออกกำลังกายรอบสระน้ำ
 พักเหนื่อยด้วยการออกกำลังบนเครื่องออกกำลังกาย 
 คุณครูร่วมออกกำลังกายพร้อมนักเรียน
 คุณหมอนำทำท่ากายบริหาร
ปิดท้ายด้วยการ เดินกะลา
ชั่งน้ำหนักหลังกิจกรรมเสร็จ 
บันทึกผล
 ถ่ายภาพร่วมกับคุณหมอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...