วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ร.ร.วัดเสถียรฯ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ บูรณาการวันอาเซียน

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ บูรณาการวันอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูั้ปกครอง ครูที่เคยสอน และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โรงเรียนต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ โดยในงานมีพิธ๊ถวายวันเฉลิมพระชนมพรรษา การแสดงของนักเรียน กิจกรรมกราบแม่ การแจกทุนการศึกษานักเรียน มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม และเกียรติบัตรผลการประกวดความสามารถนักเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...