วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องสมุดมีชีวิต BBL สนามเด็กเล่น BBL

1.ปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต BBL 
   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม วันที่ 13-24 ก.ค. และวันที่ 3-7 ส.ค. 2558 และทำพิธีมอบพร้อมทอดผ้าป่าหนังสือในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 โรงเรียนขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


2. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL
   ขอขอบคุณอาจารย์มณเฑียร  บุญศรี และคณะ ที่ให้ความอนุเคราะห์ปรับปรุง ทาสีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดเสถียร เมื่อวันที่ 11-12 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นของขวัญวันแม่แก่นักเรียนทุกคน

ทาสีเครื่องเล่นสนาม

ทาสีเครื่องเล่นสนาม

เครื่องเล่นสนาม BBL หลังทาสี

เครื่องเล่นสนาม BBL หลังทาสี

เครื่องเล่นสนาม BBL หลังทาสี

เครื่องเล่นสนาม BBL หลังทาสี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนวัดเสถียรรัตน...